Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Det märkliga med geosynkrona satelliter

Många satelliter som vi skjutit upp befinner sig i en så kallad geostationär omloppsbana. Det betyder att de snurrar exakt lika snabbt som jorden, så att det för oss på jordens yta ser ut som att satelliten är stationär rakt ovanför vårt position. En geosynkron omloppsbana är nästan samma sak, fast med den skillnaden att satelliten kan röra sig i nord-sydlig riktning.

Det finns dock några märkligheter med sådana här geosynkrona omloppsbanor. För det första får planeten inte snurra för fort eller långsamt, och inte heller vara för stor eller för liten för att det ska kunna finnas geosynkrona banor som är användbara. Så det visar sig att vår planet befinner sig inte bara i "guldlockzonen" för liv, utan också för att kunna se på satellit-TV!