Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plantera träd, men gör det rätt!Träd är fantastiska "kolförvaringsmekanismer"! Därför är det inget tvivel om att det är en god idé att plantera träd för att ta upp koldioxid ur luften. Men man måste se upp så man inte samtidigt förstör existerande ekosystem, och därmed gör att det släpps ut mer koldioxid än vad träden tar upp!

Det man måste titta på är redan existerande ekosystem. Det är mycket bättre att lämna ekosystem som ängar och myrar som de är, och fokusera på ställen där det brukade finnas skog, typ kalhyggen. Men där är risken stor att man begår ett annat misstag, och bara planterar träd – inte skogar! Om man tänker på att det är skogar som ska återplanteras får man med en bra bonus också: Ökad biologisk mångfald och ökad tillgång på ekosystemtjänster