Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

youtube

Varför behövs det två syror för att lösa guld?Guld (och platina) kan inte lösas av vare sig saltsyra (HCl(aq)) eller salpetersyra (HNO3(aq)). Men en blandning av saltsyra och salpetersyra kan lösa ädelmetallerna! Blandningen kallas kungsvatten eftersom den kan lösa "kungen av metaller", det vill säga guld. (Ibland kallas det också "skedvatten" efter tyskans scheiden = skilja, eftersom det kan skilja av guld från malm.)

I själva verket är det dock inte så att det behövs både saltsyra och salpetersyra. Det som behövs är kloridjoner och salpetersyra! Först behövs den oxiderande syran (salpetersyran) för att rycka loss elektroner från guldatomerna. Men för att de då bildade guldjonerna ska bli stabila i lösning krävs det en massa kloridjoner (fyra stycken för varje guldjon). Det bildas då tetrakloroguld(III)joner, AuCl\(_4^-\).

Om det inte finns kloridjoner i lösningen bildas aldrig några tetrakloroguld(III)joner, och därmed löses inte guldet. Men det betyder faktiskt också att det räcker med att man blandar natriumklorid, NaCl, i salpetersyra för att få kungsvatten – saltsyra är inte nödvändigt.