Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

youtube

Vad är entropi, och varför är det användbart?Det finns ett begrepp som är avgörande i kemi och fysik. Med hjälp av det kan man förklara varför fysikaliska (och kemiska) processer går åt det ena hållet och inte åt det andra: varför is smälter, varför grädde sprids i kaffe, varför luft läcker ut ur ett punkterat däck. Begreppet är entropi, och det är notoriskt svårt att greppa.

Ofta definierar man entropi som "ett mått på oordning i ett system", men det är inte riktigt korrekt. Ett annat sätt är att se på entropi i termer av sannolikhet (vilket i och för sig också kan vara lite svårt att få grepp om). I princip handlar det om att det tillstånd som är mest sannolikt, är det där energin är mest utspridd. Det är nämligen så att det är mycket högre sannolikhet att energi från ett varmt objekt rör sig bort från objektet (det blir kallare än) än mot det (det blir varmare). Detta är exakt vad som händer när ett ämne diffunderar.

I kemikurserna ingår sedan 2011 inte längre begreppet entropi, vilket är synd! Det är centralt för att kunna förstå varför och i vilken omfattning kemiska reaktioner sker – och det är också en tjusig brygga mellan fysik och kemi.