Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Om den där asteroiden träffat 10 minuter senare…Du som följer min kanal (eller har läst lite biologi) känner säkert till anledningen till K/Pg-utdöendet: En stor asteroid slog ner på jorden och orsakade en smäll som var så stor att det mesta av livet på jorden raderades ut. Vi vet var någonstans asteroiden slog ned, nämligen Mexikanska golfen. Men vad hade hänt om den inte slagit ner där, utan 10 minuter senare, det vill säga lite längre västerut?

Paleontologer vet inte bara för hur länge sedan nedslaget skedde, utan även vilken årstid det var: Norra halvklotets vår. Detta har man tagit reda genom att undersöka ben från stör-lika fiskar som troligen dog vid nerslaget. Benen bildar årsringar ungefär som träd, och genom att undersöka dem kom man fram till att nedslaget skedde just på våren.

På våren är många arter mer känsliga för störningar, vilket gjorde det extra illa att asteroiden slog ner just då. Och sedan var det också så, att den jordskorpa som asteroiden slog ner i var just sådan som man inte vill att asteroider ska slå ner i.

Så om asteroiden bara slagit ner 10 minuter senare, hade dess inverkan kanske inte varit så katastrofal. Fast då hade du å andra sidan aldrig kunnat sitta här och läsa detta heller…