Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Svamparnas krigDet är dödsätarna mot savsugarna! Vem ska vinna?

När svamparna uppstod på jorden, mycket tidigt i livets historia, var de framför allt nedbrytare, "dödsätare". Efter hand utvecklades också svampar som lever i symbios med träd och andra växter, "savsugare". Dessa svampars hyfer hjälper träden att ta upp närsalter ur marken, och i utbyte får svamparna socker.

Både "dödsätare" och "savsugare" behöver dock kväve för att bilda proteiner och nukleinsyror, och det är därför de konkurrerar med varandra. Konkurrensen har utvecklats till en kapprustning med kemiska "stridsmedel", ett exempel på samevolution. Människans övergödning med nitrater kan dock hjälpa "dödsätarna", vilket i sin tur faktiskt är dåliga nyheter för träden och skogarna. Hur? Kolla videon och se vad som händer!