Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

hq720 67Mars är en enda stor besvikelse om man vill bo där. Knappt någon atmosfär att tala om, och ingen syrgas alls. Nä, om man ska kunna göra om den till beboelig krävs radikala åtgärder!

Att terraformera Mars med hjälp av laserTill de radikala åtgärderna skulle kunna vara att terraformera Mars. Det skulle inbegripa att, med hjälp av en gigantisk laser släppa loss det syre som är bundet i planetens järnoxid-stenar och den koldioxid som är bunden i dess karbonatstenar. Värmen skulle förstås smälta det vatten som finns fruset på planeten, och vips har man fått en beboelig planet!

Problemet är väl bara den där gigantiska lasern, den skulle verkligen behöva vara oerhört kraftig för att kunna smälta hela planetens yta!