Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur kan fotoner ha någon rörelsemängd?Rörelsemängd är produkten av en kropps massa och dess hastighet, vilket kan skrivas \(\mathbf{p}= m \mathbf{v}\). Fotoner har ingen massa, \(m\). Hur kan de ha någon rörelsemängd och kunna knuffa på saker? Rörelsemängden borde ju bli noll eftersom \(m = 0\)!?

Problemet ligger i att formeln \(\mathbf{p}= m \mathbf{v}\) bara gäller för tunga och långsamma objekt, inte för sådana som rör sig i eller nära ljusets hastighet! För att visa att fotoner verkligen har rörelsemängd måste man komma ihåg att massa och energi bara är två sidor av samma mynt. (Och att fotonen har energi är nog självklart för de flesta som ser den här videon.) 

Så om du vill ha en bra förklaring till varför fotoner har rörelsemängd, fastän de saknar massa, se videon ovan!