Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Schimpanser på jaktDet är en brutal jakt, men ibland behöver även schimpanser lite kött i dieten.

Jägarna siktar direkt in sig på de sårbaraste i en flock röd guerza-apor: Honorna och deras ungar. Hanarna försöker försvara sin flock, men schimpanserna är mycket större och starkare. Efter ett tag har några av ungarna separerats från sina mammor. Då är de lätta byten för de hungriga schimpanserna.