Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hjärtats evolutionAtt hjärtat är ett komplext organ som kopplar samman ett stort rörsystem genom hela kroppen, det visste du säkert redan. Men hur kunde ett så avancerat organ evolvera? Och hur klarar sig organismer som inte har något hjärta alls?

Ett problem är att mjuk vävnad (som till exempel hjärtat) nästan inte bildar några fossil alls. Man kan ändå studera hjärtats evolution genom att jämföra olika djurgrupper med varandra, och genom att studera hur hjärtat utvecklas under fosterstadiet.

Det är också intressant att se, att fastän både till exempel ryggradsdjur, blötdjur och leddjur har hjärtan, så har de utvecklats helt oberoende av varandra. Det är ett tecken på konvergent evolution, eller i alla fall att ett hjärta av något slag är en bra lösning på problemet med att få runt syre och näring till en större kropps alla delar.