Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur ett massutdöende ändrade våra hjärnorUnder ett av de mest avgörande ögonblicken i vår evolutionära berättelse krympte faktiskt våra hjärnor i förhållande till våra kroppar. Varför blev det så?

Vi däggdjur har den största hjärnan i förhållande till kroppstorlek jämfört med alla andra djurgrupper. Det visar sig dock att utvecklingen mot stora hjärnor vare sig var rättfram eller oundviklig. 

För det första måste man vara medveten om att hjärnans storlek inte är det enda som avgör ett djurs intelligens. Även andra faktorer, som till exempel hjärnans veckning och neurontätheten spelar in. Det är dock osäkert varför hjärnans storlek utvecklats som den gjort. Det är trots allt "dyrt" med en stor hjärna: Den är mycket energikrävande, och kostar i både uppbyggnad och underhåll.

Efter K/Pg-utdöendet, då de fyrfota dinosaurierna dog ut, tog däggdjuren så att säga över som den dominerande djurtypen på jorden. Men det var inte för att hjärnans storlek ökade. I själva verket sjönk den (i förhållande till kroppsstorleken). Uppenbarligen var tiden och den ekologiska situationen närmast efter K/Pg-utdöendet sådan att det gav högre fitness att ha en liten hjärna (och inte vara så "smart") än att behöva lägga mycket energi på att bygga upp och underhålla en stor hjärna.