Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Lingvisterna

Lingvister (språkvetare) räknar med att det talas nästan 7000 språk i världen. Hälften av dem är på väg att dö ut. Vem ska hinna dokumentera dem innan det är för sent?

Det här är en trailer för en film ("The Linquists") med ett nog så intressant budskap. Även om vi kanske klarar oss utan alla dessa språk, så säger varje språk något unikt om den kultur, den historia och det samhälle som de människor hade, som talade språket. Och det tycker jag själv är något som är värt att bevara!

 

   

Också intressant: