Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vi gör en kort resa in i cellens inre för att se hur det går till när DNA kopieras (replikeras).

DNA-molekylen öppnas upp av ett enzym som kallas helikas. SSBP (single-strand binding proteins) binder till de enskilda strängarna för att hindra dem från klistra ihop sig med varandra igen.

Nytt DNA tillverkas (hos E. coli) av ett enzym kallat DNA-polymeras III. Den ledande strängen syntestiseras sedan i ett enda svep, medan den släpande strängen måste syntetiseras i korta avsnitt, kallade Okazaki-fragment.