Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Stanley Milgrams experiment

Efter andra världs­kriget frågade man sig, hur kunde det komma sig att helt normala människor kunde följa order så blint som de nazistiska soldaterna gjort? Var det möjligt att inflytandet från en auktoritet var så stort, att man skulle döda eller göra en annan människa illa bara för att man blev tillsagd att göra det?

 
För att testa det här, satte psykologen Stanley Milgram upp ett experiment, där ett antal försökspersoner fick ge starkare och starkare strömstötar på en annan person. Den enda påtryckning försökspersonerna fick var en man i vit labrock, som helt enkelt uppmanade dem att fortsätta försöket.

Resultatet av försöket chockade en hel värld: 65% av försökspersonerna gav den andra personen en strömstöt på 450 volt, något som skulle vara dödande om den skett på riktigt.

Se del 2 och 3 här nedanför!

 

   

Också intressant: