Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

speed of light street sign 2Max tillåten hastighet: Ljushastigheten. Max tillåten hastighet: Ljushastigheten. Ett par forskare från Koblenz universitet i Tyskland, Dr. Günter Nimtz och Dr. Alfons Stahlhofen hävdar att de har fått fotoner att röra sig fortare än ljuset. Problemet är bara att enligt Einsteins speciella relativitetsteori skulle det krävas en oändligt mängd energi för att få något att färdas fortare än ljuset.

 

Det sägs inte hur Nimtz och Stahlhofen bar sig åt att få fotonerna i fråga att röra sig fortare än ljuset, men det var när de utförde ett experiment med tunneleffekten med mikrovågor det hände. Ett par prismor hade flyttats 1 m från varandra, och fotonerna färdades "omedelbart" mellan dem.

Att kunna färdas fortare än ljuset får annars några spännande konsekvenser. En rymdfarare som färdades fortare än ljuset skulle faktiskt komma fram innan han/hon startade. Det i sin tur kan ge upphov till väldigt spännande paradoxer.

Einstein kontrollerar hastigheten. Einstein kontrollerar hastigheten. Han Solo och Chewbacca går in i överljusfart i sitt rymdskepp The Millenium Falcon. Han Solo och Chewbacca går in i överljusfart i sitt rymdskepp The Millenium Falcon.

 

Läs mer på the Telegraph >>>