Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Blir undervisningen bättre eller sämre av att lärare har 40-timmars arbetsvecka?

Blir undervisningen battre eller samre med 40h arbetsveckaDen 16 oktober 2009 postade jag en artikel och hade en omröstning angående SKL:s förslag att införa 40-timmars arbetsvecka för lärare. Såhär blev resultatet!

Resultatet av omröstningen Resultatet av omröstningen.

Totalt svarade 52 personer på undersökningen. Det är visserligen långt ifrån ett statistiskt säkerställt material, men jag tycker ändå att fördelningen av svaren är intressant.

 
Nästan 3/4 av de som svarade tror att undervisningen kommer att bli sämre på något vis. Jag själv hör till dem, eftersom lärare då kommer att få mindre tid per elev.

Ingen av de som tror att undervisningen kommer att bli bättre trodde på det alternativ jag själv skulle finna i alla fall något i kontakt med verkligheten, nämligen att då frigörs resurser som kan användas till annat, t.ex. datorer eller skolhälsovård. Istället använder man argument som är sådant flummigt mumbo-jumbo som vi ofta får höra från politiker: Lärarna måste vara "mer effektiva" och finna "flexibla lösningar för varje elev".

En mer effektiv lärare måste därför lyckas klämma in fler elever på samma tid. Det här innebär ju per definition att lärarna får mindre tid per elev. Hur kan man se detta som en förbättring?"

Men låt oss titta på det där lite grann: Vad innebär det att undervisa "mer effektivt"? I fysiken är effekt = arbete/tid. Ju högre effekt, desto mer arbete lyckas man klämma in på samma tid. En mer effektiv lärare måste därför lyckas klämma in fler elever på samma tid. Det här innebär ju per definition att lärarna får mindre tid per elev. Hur kan man se detta som en förbättring?

Den som vill att lärarna ska hitta "flexibla lösningar för varje elev" visar istället en djup okunskap om hur lärares arbete fungerar idag. På vilket vis hittar vi inte flexibla lösningar för våra elever nu, varje dag?

Så till den sista av de stora grupperna. Nästan 1/5 av alla svarande (19,2%) bryr sig inte, utan tycker att "lärarna ska väl jobba 40 timmar som alla andra".

Varför det? Är 40 timmars arbetsvecka ett självändamål? Anders Rönnmark skrev en utmärkt gästkrönika på allehanda.se som precis sätter fingret på det här. Det är inte arbetstiden som är problemet. Lärare är redan på plats i skolan mycket längre tid per dag än de flesta elever.

Det finns alltså ingen pedagogisk nytta med att ha lärare på plats i längre än de 35 timmar vi har idag. Den enda nytta man verkligen kan se är så att rektorer kan styra mer över lärares tid, och schemalägga fler lektioner per vecka.

Så att lärarna blir mer effektiva.

 

   

Också intressant: