CT-scan av hjärnan. CT-scan av hjärnan. Det blir allt mer tydligt att kön inte är en social konstruktion. Det finns tydliga biologiska skillnader, inte bara i könsorganen, utan också i hjärnans uppbyggnad och utveckling.

Två svenska forskare från Uppsala universitet, Elena Jazin och Björn Reinius, visar i senaste numret av Molecular Psychiatry att det finns biologiska skillnader i hjärnorna hos pojkar och flickor redan innan de föds. Många av de gener som finns i Y-kromosomen uttrycks i olika delar av hjärnan redan under fosterstadiet.

Resultaten utesluter dock inte att det finns andra faktorer, t.ex. omgivningen, som påverkar hjärnans utveckling. Men att känna till utvecklingen av könsskillnader i hjärnan är viktigt för vår förståelse av störningar och sjukdomar i hjärnan, och också hur vi behandlar dem.

Läs mer på forskning.se >>>