Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Du har fått dina gener från din mamma och pappa, och din mamma och pappa fick sina gener från sina föräldrar och så vidare.

Sammanlagt har vi 46 kromosomer, eller 23 par. I varje par kommer som sagt en kromosom från din mamma och en från din pappa.

22 av kromosomparen är s.k. autosomala kromosomer. Det sista kromosomparet är könskromosomerna, X och Y. Om du har två X-kromosomer är du en tjej, och om du har en X- och en Y-kromosom är du en kille.