Bio-betong

Vore det inte praktiskt med betong som kunde reparera sig själv? Med hjälp av extremofila bakterier skulle det faktiskt kunna funka!

Henk Jonkers är mannen som har uppfunnit bio-betongen (eller Bio-concrete, som han själv kallar den). Den innehåller en slags bakterier som inte bara trivs i betongen, utan också producerar en stor mängd Kalciumkarbonat. Kalciumkarbonaten fungerar i princip som murbruk – och håller samman betongen.