Utbildningsburken


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/ehinger.nu/public_html/utbildningsburken/templates/ubb2/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/ehinger.nu/public_html/utbildningsburken/templates/ubb2/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/ehinger.nu/public_html/utbildningsburken/templates/ubb2/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/ehinger.nu/public_html/utbildningsburken/templates/ubb2/html/modules.php on line 39

I undervis­ningen

Den här boken använder jag förstås också i min egen undervisning, både i kursen Gymnasietarbete 100p och i (numera inaktuella) kursen Forskningsmetodik 50p.

Du som är intresserad av hur forskningsmetodiken är upplagd kan t.ex. se på mina lektions­förberedelser. Jag har också en mängd gamla prov och instuderingsfrågor i vetenskapsteori, som hjälper mina elever att förstå kursmaterialet.

Experimentboken

ExperimentbokenExperimentboken vänder sig till elever som väljer att göra projektarbeten med en experimentell karaktär.

Boken är uppdelad i tre delar. Del 1 vägleder eleven steg för steg hela vägen från intresse och idé till presentation av den färdiga produkten. Mycket handfast presenteras de olika momenten planering (med projektplan), genomförande (med loggbok), handledning och rapport.

Del 2 är en uppslagsdel med fördjupningar om hur eleven samlar in information, utformar experiment, använder statistik för att stärka sina hypoteser, tolkar resultat, skriver en vetenskaplig artikel m.m.

I del 3 görs ett kort nedslag i vetenskapsteorin, med resonemang om vad vetenskaplig metodik är, och hur vetenskap och etik hänger ihop.