Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

gamla provDel I. Förklara följande begrepp med ett annat ord eller 1-2 meningar

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Kausalitet
 2. Deduktiv slutsats
 3. Positivism
 4. Reduktion (inom vetenskapsteorin)
 5. Vitalismdebatten

Del II. Para ihop rätt historisk vetenskapsman med rätt påstående/upptäckt/ståndpunkt

Skriv rätt siffra framför bokstäverna i kolumnen till höger. Tre av påståendena kommer att bli utan siffra.

 1. Aristoteles

 2. Galileo Galilei

 3. Isaac Newton

 4. Johannes Kepler

 5. Robert Boyle

 6. Sumererna

 7. Tycho Brahe

 1. Beräknade korrekt planeternas elliptiska banor runt solen

 2. Bestämde årets längd till 360 dagar

 3. Förkastade flogistonteorin, och lade istället fram lagen om massans bevarande.

 4. Hävdade att all rörelse fortsätter, om den inte påverkas av kraft

 5. Hävdade att all rörelse strävar efter att sakta in till vila.

 6. Skiljer alkemi från kemi, och hävdar att den senare måste vila på vetenskaplig grund.

 7. Tack vare hans mätningar av planeternas positioner, kunde himlakropparnas rörelser beräknas.

 8. Upptäckte sambandet mellan flytkraft och hur mycket vätska som trängs undan.

 9. Var den förste att dela in de hela talen i ”udda” och ”jämna”.

 10. Var den förste att inse att även planeter kan ha månar.

Del III. Utredande svar krävs.

Varje fråga ger max 3p. För 1p har du redogjort översiktligt för problemet/fenomenet i frågan. För 2p redogör du utförligt för problemet. För 3p lyckas du redogöra utförligt och nyanserat för det som frågan gäller.

 1. The Royal Society i London (motsvarande Storbritanniens vetenskapsakademi) har ett valspråk som lyder ”Nullius in verba”. På svenska betyder detta ”Inte på någons ord” och åsyftar förkastandet av auktoritetstro, d.v.s. man ska inte tro på något för personens skull, utan för det sagda.

  Varför valde Royal Society detta valspråk, tror du? Diskutera vetenskapens väsen – vetenskapliga teorier och hur man bedriver vetenskap – och hur detta passar in på Royal Societys valspråk!

 2. En dag när du vaknar har du oväntat ont i ryggen. En bekant som du träffar senare på dagen rekommenderar att du gör på ett visst sätt för att bli av med ditt ryggonda – ett sätt som hon/han själv använde för att bli av med sin ryggvärk (exakt vad din bekant rekommenderar är inte av betydelse just nu).

  Hur gör du för att värdera din bekants påstående utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv? Hur ska du kunna avgöra om din bekants förslag till botemedel kan fungera? Hur ska samhället kunna avgöra det?

 3. På vilket sätt hjälpte det kalla kriget till att få evolutionsteorin allmänt accepterad?