Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Tabell- och formelsamling

Det här är avsett att vara en komplett formelsamling för gymnasiet naturvetenskapliga och tekniska program. För tillfället är den under uppbyggnad. Om du hittar några felaktigheter, så tveka inte att kontakta mig så att jag kan rätta dem!

omvandlingsfaktorer
Omvandlingsfaktorer
enheter-och-konstanter
Enheter och konstanter

Syror och korresponderade baser

Ordnade efter stigande styrka hos syrorna

Syra     Korresponderande bas
Namn formel Ka/M pKa Namn formel Kb/M pKb
vätesulfidjon

HS-

1,2⋅10-13

12,92

sulfid­jon

S2–

8,3⋅10-2

 

vätefosfatjon

\({\sf \text{HPO}_4^{2-}}\)

4,4⋅10-13

12,36

fosfat­jon

\({\sf \text{PO}_4^{3-}}\)

2,3⋅10-2

 
vätekarbonat­jon

\({\sf \text{HCO}_3^-}\)

4,7⋅10-11

10,33

karbonat­jon

\({\sf \text{CO}_3^{2-}}\)

2,1⋅10-4

 

ammonium­jon

\({\sf \text{NH}_4^+}\)

5,7⋅10-10

9,24

ammoniak

NH3

1,8⋅10-5

 

vätecyanid

HCN

6,0⋅10-10

9,22

cyanidjon

CN-

1,7⋅10-5

 

underklor­syrlighet

HClO

3,0⋅10-8

7,52

hypoklorit­jon

ClO

3,4⋅10-7

 

divätefosfat­jon

\({\sf \text{H}_2\text{PO}_4^{-}}\)

6,2⋅10-8

7,21

vätefosfat­jon

\({\sf \text{HPO}_4^{2-}}\)

1,6⋅10-7

 

divätesulfid

H2S

8,9⋅10-8

7,05

vätesulfid­jon

HS-

1,1⋅10-7

 

kolsyra

H2CO3

4,2⋅10-7

6,38

väte­karbonat­jon

\({\sf \text{HCO}_3^-}\)

2,4⋅10-8

 

ättiksyra

HAc, CH3COOH

1,7⋅10-5

4,77

acetatjon

Ac, CH3COO-

5,7·10-10

 

väteoxalat­jon

HC2O4-

5,1⋅10-5

4,29

oxalat­jon

C2O42-

2,0·10-10

 

vätefluorid

HF

6,8⋅10-4

3,17

fluorid­jon

F

1,5·10-11

 

fosforsyra

H3PO4

7,1⋅10-3

2,15

diväte­fosfat­jon

\({\sf \text{H}_2\text{PO}_4^{-}}\)

1,4·10-12

 

vätesulfat­jon

HSO3-

1,0⋅10-2

2,00

sulfat­jon

\({\sf \text{SO}_4^{2-}}\)

1,0·10-12

 

oxalsyra

H2C2O4

6,5⋅10-2

1,19

väteoxalat­jon

HC2O4-

1,6·10-13

 

Också intressant: