Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Hur man använder referenshanteringen i Word (Windows)Du behöver inte lägga en massa tid på att få korrekt formaterade källor och notapparat till ditt gymnasiearbete – du kan låta Word göra det automatiskt åt dig!

Så fort du skriver något i ditt gymnasiearbete (eller din labbrapport) som du inte har kommit på själv, så ska du belägga det påståendet med en källa. Ställ markören där du vill ha källan, och klicka på fliken "Referenser".

Klicka på fliken "Referenser".Klicka på fliken "Referenser".

Klicka sedan på knappen "Infoga källhänvisning".

Klicka på "Infoga källhänvisning".Klicka på "Infoga källhänvisning".

I dialogrutan som dyker upp väljer du först vilken typ av källa det handlar om. Därefter fyller du i så mycket information som möjligt om källan.

Fyll i info om källan.Fyll i info om källan.

När man klickar på "OK" infogas källan direkt i dokumentet.

Källan infogas där du har placerat markören i dokumentet.Källan infogas där du har placerat markören i dokumentet.

Placera markören sist i dokumentet och klicka på "Litteraturförteckning". Välj alternativet "Litteraturförteckning".

Infoga referenslista sist i dokumentet.Infoga referenslista sist i dokumentet.

Referenslistan infogas där du har ställt markören.Referenslistan infogas där du har ställt markören.

Den förinställda stilen på referenserna är APA (American psychology association). Om man vill kan man byta stil på referenserna klickar man på "Format" och väljer en stil som man trivs bättre med.

Hur man byter stil på referenserna.Hur man byter stil på referenserna.

Referenserna uppdateras automatiskt.Referenserna uppdateras automatiskt.

Om du vill använda samma källa igen klickar du på knappen "Infoga källhänvisning" och väljer den källa som du vill återanvända.

Klicka på knappen "Källor" …Klicka på knappen "Källor" …

… och dubbelklicka på den källa du vill använda igen.… och dubbelklicka på den källa du vill använda igen.

Den valda källan infogas igen.Den valda källan infogas igen.