Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mikrobiologi

Administration

Katalastest

De flesta anaeroba bakterier (både fakultativt och obligat anaeroba) tillverkar katalas. Det är ett enzym som katalyserar spjälkning av väteperoxid, H2O2, till syrgas och vatten enligt följande reaktion:

2H2O2 → 2H2O + O2(g)

Det här är ett enkelt test för att avgöra om en bakterie producerar katalas eller inte.

Material

 • Renkulturer av bakterier
 • Platinaögla
 • Objektglas
 • Täckglas
 • Spritlampa
 • Ytdesinfektionsmedel
 • 3% väteperoxid, H2O2

Resultatet av ett positivt katalastest. Resultatet av ett positivt katalastest.

Gör såhär

 • Sterilisera din labyta och tänd spritlampan
 • Plocka sterilt en koloni av dina renodlade bakterier (med hjälp av platinaöglan)
 • För över kolonin kolonin till ett objektglas
 • Tillsätt en droppe väteperoxid
 • Om det bildas bubblor (syrgas) är det ett tecken på att bakterien producerar katalas.

 

   

Också intressant: