Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Onsdag

75 min. lekt.

Torsdag

70 min. lekt./lab.

 

34

20-aug

· Skolstart! >;-)

21-aug

· 1. Introduktion till mikrobiologin.

 

35

27-aug

· Utgår – Magnus på möte

28-aug

· 2. Kapitel 2. Mikrobiologins historia . Mikroskopets betydelse. Uralstringen.

 

36

03-sep

· 3. Kapitel 2. Upptäckten av mikroorganismernas betydelse. Mjältbrand. Kochs postulat. Medicinsk bakteriologi.

04-sep

· Lab 1. Substratberedning med sterilteknik

 

37

10-sep

· 4. Turbekulos. Utvecklingen under 1900-talet. Biologisk krigföring.

· Kapitel 3. Eubakteriers utseende och förökning

11-sep

· Lab 2. Våtpreparat.

 

38

17-sep

· 5. Kapitel 3. Hur kan man se bakterierna? Gramfärgning. Arkéer. Metanogena arkéer.

18-sep

· Lab 4. Gramfärgning

 

39

24-sep

· 6. Kapitel 3. Halofila arkéer. Termoacidofila arkéer. Ett nytt organismrike – eocyterna? Hur bakterier är släkt med andra organismer.

25-sep

· 7. Kapitel 4. Bakteriecellens struktur och innehåll. Vad ingår i bakteriernas cellhöljen? Plasmamembranet. Cellväggen.

 

40

01-okt

· 8. Kapitel 4. Det yttre plasmamembranet. Yttre strukturer. Kapsel, pili, flageller.

02-okt

· 9. Kapitel 4. Vad finns inuti bakteriecellen?

· Lab: Bakteriellt nedfall I

 

41

08-okt

· Lab: Bakteriellt nedfall II. Renstryk.

· Provvecka IV år 3

09-okt

· Lab: Bakteriellt nedfall III. Gramfärgning och försök till identifiering

· Provvecka IV år 3

 

42

15-okt

· 10. Kapitel 5. Bakteriell tillväxt

16-okt

· Prov I: Kapitel 1-5 + lab 1-4 & Bakteriellt nedfall

 

43

22-okt

· 11. Kapitel 6. Bakteriers livsbetingelser. Alla organismer kräver en energikälla och en kolkälla. Energikällor.

· Provvecka, moderna språk

23-okt

· 12. Kapitel 6. Bioluminiscens. Kolkällor. Andra nödvändiga kemiska ämnen.

· Provvecka, moderna språk

 

44

29-okt

· Höstlov!

30-okt

· Höstlov!

 

45

05-nov

· 13. Kapitel 6. Odling av bakterier i laboratorium. Vilken miljö bakterier föredrar.

06-nov

· 14. Kapitel 7. Bakteriologisk kemoterapi. Vad är kemoterapi? Vad händer vid kemoterapi? Antibiotika med effekt på cellväggssyntes och proteinsyntes. Kloramfenikol.

 

46

12-nov

· 15. Kapitel 7. Erytromycin, tetracyklin och streptomycin. Antibiotika med effekt på cellmembranet och nukleinsyrasyntesen. Kompetitiv inhibition med strukturanaloger.

13-nov

· Ö-dag, utvecklingssamtal

· Utprovning studentmössor år3

 

47

19-nov

· 16. Kapitel 7. Antibiotikaresistens.

· Kapitel 9. Virologi. Lite virushistorik.

20-nov

· Lab 6a. Antibiotikaresistens hos bakterier.

 

 

48

26-nov

· Lab 6b. Antibiotikaresistens hos bakterier (avläsning)

· SACO-mässa år 3, fr. 12:00

27-nov

· 17. Kapitel 9. Virusens egenskaper. Storlek, byggnad, morfologi. Hur man klassificerar virus.

 

49

03-dec

· 18. Kapitel 9. Hur man bestämmer virushalten. Hur virus förökar sig. Angreppsytor. Adsorption och passage.

04-dec

· Lab 9a. Experiment med bakteriofager

·

 

50

10-dec

· Lab 9b. Experiment med bakteriofager (avläsning)

· Provvecka, moderna språk

11-dec

· 19. Kapitel 9. Avkapsling, replikation, syntes, sammansättning och frisläppande. Vad händer med värdcellen vid en virusinfektion?

· Provvecka, moderna språk

· Balinfo år 3 (em)

 

51

17-dec

· 20. Kapitel 9. Antiviral kemoterapi.

· Provvecka, IV år 2, 3

18-dec

· Prov II: Kapitel 6-7, 9 + lab 6 & 9

· Provvecka, IV år 2, 3

 
 

52

24-dec

· Jullov – julafton!

25-dec

· Jullov - juldagen!

 

1

31-dec

· Jullov - nyårsafton!

01-jan

· Jullov – nyårsdagen!

 

2

07-jan

· KU-dag

08-jan

· Slutprov?

· 21. Kapitel 10. Virussjukdomar?

 

3

14-jan

· Kapitel 10. Virussjukdomar?

· Provvecka, IV år 2, 3

15-jan

· Kapitel 11. Mindre än virus?

· Avslutning. Återlämning av böcker.

· Provvecka, IV år 2, 3

· Gem. prov MaE, Nv3

 

4