Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Virusens klassifikation

 1. Klassifikation = indelning
 2. Svårt!
  1. Form?
  2. Sjukdom?
  3. Typ av nukleinsyra?
  4. Värdorganism?
 3. Är man överens? Ja, någorlunda…
 4. Dagens indelning: Efter värdorganism.
 5. Ni ska kunna:
  1. Animala virus
   1. DNA-virus
    1. Ex. Adeno-virus (förkylningsvirus)
   2. RNA-virus
    1. Ex. Corona-virus (också förkylningsvirus), HIV
  2. Växtvirus
   1. De flesta RNA-virus, några DNA-virus
   2. Ex. Tobaksmosaikvirus (RNA)
  3. Bakteriofager
   1. DNA, RNA, ss, ds, linjärt, ciruklärt…
   2. Polyedriska, binala, helixformade…
  4. Övriga virus
   1. Alla organismer kan infekteras!
   2. Även: Svampar, alger, protozoer…

Bestämning av virushalten

 1. Hur bestämmer man halten bakterier i ett prov?
  Två metoder: Total count & viable count
  1. Total count
   1. Tag ut en bestämd (mycket liten!) volym
   2. Räkna alla bakterier du ser i mikroskopet
  2. Viable count
   1. Tag ut en bestämd (mycket liten) volym (eller späd 109 gånger)
   2. Sprid ut på en agar-platta
   3. Räkna kolonierna
 2. Virusen kan räknas på samma sätt, i princip…
  1. Problem: De är mycket små, går inte att se i ljusmikroskop. Svårt att ta ut en så liten volym att det är lönsamt att räkna dem.
  2. Virusen måste ha en värd för att kunna föröka sig. Därför går de inte att sprida på en agarplatta och räkna direkt.
 3. Hur lösa detta? Plaquemetoden!
  1. Späd ut virusprovet till lämplig koncentration
  2. Sprid ut viruset tillsammans med värdcell
  3. Plaque uppstår där viruset finns – ungefär som en bakteriekoloni.
  4. Rita upp hur detta ser ut!

Virusplaque på en odlingsplatta med bakterier. Virusplaque på en odlingsplatta med bakterier.

Hur virusen förökar sig

 1. Eftersom virus är obligata intracellulära parasiter, måste de ju in i en cell…
 2. Sju enkla steg till virusförökning
  1. Adsorbtion till cellytan
  2. Passage in i cellen
  3. Avkapsling av kapsiden
  4. Replikation
  5. Syntes av virusprotein
  6. Sammansättning av nya viruspartiklar
  7. Frisläppande
 3. Adsorbtion: Hur ska viruset fastna på cellytan?
  1. Växtvirus
   1. Genom skador på cellväggen, ofta orsakade av insekter/insektslarver
  2. Animala virus
   1. Ytspecifika receptorer antingen på kapsiden eller membranhöljet
   2. Dessa ytspecifika receptorer gör också att virusen är art- eller värdspecifika!
  3. Fager
   1. ”Månlandning” – ganska komplicerad mekanism (rita denna!)
 4. Passage (animala virus)
  1. Endocytos
   1. Värdcellen ”tror” att den t.ex. fått något att äta
  2. Direkt fusion (membranförsedda virus)