Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

copyrightCopyright

Legalt om dessa sidor, och de dokument som finns häri

CC BY-NC-SA Copyright © ME undervisning AB & Magnus Ehinger 2000–2024 alla filer och bibliotek (utom de flesta bilder) under https://ehinger.nu/undervisning/. Detta material är licensierat under licensen Creative Commons – Erkännande - Icke-kommersiell - Dela lika (internationell) v4.0 eller senare. Distribution av detta arbete eller avledningar av detta arbete i någon standard (pappers-) bokform är förbjuden såvida inte tillstånd först erhållits av copyrightinnehavaren.

CC BY-NC-SA Copyright © ME undervisning AB & Magnus Ehinger 2000–2024 all files and directories (except most images) below https://ehinger.nu/undervisning/. This material is licensed under the Creative Commons – Attribution - Noncommercial - Share Alike (international) license v4.0 or later. Distribution of the work or derivative of the work in any standard (paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.

Vad betyder detta på ren svenska?

Det betyder ungefär att du får lov att titta på och skriva ut, men inte mångfaldiga, de sidor och dokument och bilder som jag är upphovsman till. Du får också lov att kopiera (elektroniskt) och ändra i dem så länge som du följer föreskrifterna i licensen. Det innebär bl.a. att du måste ange att det är ett modifierat dokument, vem som är originalförfattare (Magnus Ehinger) och var man kan få tag på originaldokumentet (på https://ehinger.nu/undervisning).

De bilder som jag inte har gjort själv är inbäddade för att inte bryta mot den ursprungliga copyrighten. Det framgår för varje bild var originalet finns att hämta, och vilken kreativ licens den är publicerad under.

Administration