Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 2

v.

Måndag - 155 minuter lab/lektion

3

17-jan

 • 1. Introduktion till mikrobiologin. Mikrobiologins historia. Mikroskopet och dess betydelse.
 • Lab 1a. Sterilteknik och att gjuta agarplattor
 • Lab 1b. Tillredning av odlingsmedier

4

24-jan

 • 2. Mikrobiologins historia. Schismen om uralstringen. Mikroorganismernas roll vid uppkomsten av sjukdomar.
 • Lab 2. Våtpreparat

5

31-jan

 • 3. Mikrobiologins historia. Mjältbrand. Medicinsk bakteriologi. Tuberkulos. Biologisk krigföring.
 • 4. Bakteriers morfologi och släktskap. Gramfärgning.

6

07-feb

 • 5. Bakteriers morfologi och släktskap. Arkéer. Hur bakterier är släkt med andra organismer.
 • Lab 4. Gramfärgning
 • Lab: Bakteriellt nedfall (utsättning)

7

14-feb

 • 6. Bakteriecellens struktur & innehåll. Bakteriernas cellhöljen.
 • Lab: Bakteriellt nedfall (avläsning & renstryk)
 • Provvecka moderna språk

8

21-feb

 • Sportlov!

9

28-feb

 • 7. Bakteriecellens struktur & innehåll. Yttre cellstrukturer. Bakteriens DNA.
 • Lab: Bakteriellt nedfall (försök till identifiering)

10

07-mar

 • KU-dag

11

14-mar

 • 8. Bakteriecellens struktur & innehåll. Andra inre strukturer. Bakteriell tillväxt.
 • Bakteriers livsbetingelser. Energikällor.
 • Provvecka IV år 3

12

21-mar

 • Prov: Kapitel 1-5 + laborationer
 • 9. Bakteriers livsbetingelser. Kolkällor. Andra nödvändiga kemiska ämnen. Odling av bakterier i laboratorium.

13

28-mar

 • 10. Bakteriers livsbetingelser. Vilken miljö förderar bakterier? Kemoterapi. Vad är kemoterapi?
 • Lab: Bakterier i livsmedel

14

04-apr

 • 12. Kemoterapi. Antibiotika som påverkar cellväggssyntesen och som blockerar proteinsyntesen.
 • 13. Kemoterapi. Antibiotika som påverkar cellmembranet och nukleinsyrasyntesen samt kompetitiv inhibition. Antibiotikaresistens.
 • Lab: Bakterier i livsmedel (avläsning)

15

11-apr

 • 14. Virologi. Virushistorik. Virusens egenskaper.
 • 15. Virologi. Virusens klassifikation.

16

18-apr

 • Påsklov!

17

25-apr

 • Annandag påsk!

18

02-maj

 • 16. Virologi. Bestämning av virushalten.
 • Lab 8: Experiment med bakteriofager. Virusens förökning i sju enkla steg.
 • Provvecka IV år3

19

09-maj

 • 17. Virologi. Antiviral kemoterapi. Virussjukdomar. Herpesvirus. Virushepatiter - HAV
 • 18. Virussjukdomar. Virushepatiter - HBV, HCV, HDV, HEV.

20

16-maj

 • Gem. prov FyB, Nv3 fm.

21

23-maj

 • Prov kap. 6, 7, 9
 • 19. Virussjukdomar. Hemorraghiska febrar. TBE. Influensa.

22

30-maj

 • 20. Virussjukdomar. Calicivirus. Mindre än virus. Viroider och prioner.
 • 21. Avslutning av kursen.

23

06-jun

 • Nationaldagen!