Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Begreppskartor med IHMC Cmap ToolsCmap Tools. Cmap Tools. Vad är detta? IHMC Cmap Tools är ett verktyg för att bygga upp begreppskartor. Begreppskartor och program för att göra dem finns det visserligen i överflöd, men just det är är faktiskt helt gratis. Cmap Tools har utvecklats av the Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) och finns till råga på allt tillgängligt på svenska!

Hur kan man använda Cmap Tools i undervisningen? Begreppskartor kan man säga är en slags utökade "mind maps". I både begreppskartor och mindmaps är olika begrepp länkade. Det som utmärker begreppskartor är att länken oftast är en pil försedd med text, så att det blir uppenbart hur begreppen är länkade, och åt vilket håll begreppskartan ska läsas. En bra uppfattning om hur begreppskartor ser ut, och används för att organisera kunskap kan man få genom att kolla in Cmap Tools egen hemsida.

Cmap Tools är ett utmärkt redskap för att organisera upp kunskap. Jag skulle vilja rekommendera att eleverna själva får arbeta med att organisera sin kunskap inom ett visst ämnesområde med hjälp av Cmap Tools (att bara läsa en begreppskarta är nästintill meningslöst). Genom att göra det får de kunskap om sin kunskap (metakunskap), och får ett bättre grepp om vad de verkligen kan (eller inte kan, och behöver repetera på).

Länk: cmap.ihmc.us

Administration