Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En klassiker: Dubbelspalt-experimentet

Nästan exakt samma manus som i klippet med Dr. Quantum, men förklaringen på slutet tycker jag är bättre.

 

Vad är det då som är så speciellt med dubbelspalt-experimentet? Jo, det bevisar att materia har både en vågfunktion och en partikelfunktion. Elektronen som skjuts iväg mot dubbelspalten beter sig som en vågform ända tills man observerar den.

Det som händer då är att genom att man observerar elektronen, så påverkar man den också. När man påverkar elektronen, så kollapsar också vågformen till en av de olika möjliga varianterna.

Det var det som Heisenberg kom fram till och formulerade i sin osäkerhetsprincip. För att förstå osäkerheten gjorde sedan Schrödinger en liknelse om en katt i en låda tillsammans med ett dödligt gift. Så länge lådan var stängd, visste man inte om katten var levande eller död – och alltså var den både och, tills man öppnade lådan och tittade efter.

Och det i sin tur har gett upphov till skämtet om Schrödingers katt... 😉

Också intressant: