Datorn upptäcker grundläggande fysiska lagar

Genom att analysera hur bl.a. en dubbelpendel svänger, kunde en dator själv komma fram till grundläggande fysikaliska lagar, främst hur energin bevaras i ett system.

Dubbelpendelns svängningar är kaotiska, vilket gör dem mycket svåra att förutsäga. Men datorn lyckades genom att pröva sig fram komma fram till den formel som förutsäger svängningarna.

Det vore festligt, tycker jag, om datorer i framtiden kommer fram till "Teorin om allting" på det här sättet!