Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

För ganska länge sedan postade jag ett klipp med en airbag som fylldes med gas. Här ovan är ett klipp som förklarar det hela.

 

Det som händer är att bilen plötsligt bromsar in, så utlöses en reaktion där natriumazid omvandlas till natrium och kvävgas:

2NaN3(s) 2Na(l) + 3N2(g)

Den bildade natrium är dock mycket farlig i sig, så man brukar också ha med ett oxidationsmedel, t.ex. syre, för att omvandla natriumen till natriumoxid. Hela reaktionen är mycket snabb, vilket ju är precis vad som behövs för att airbagen ska hinna blåsas upp innan man slår i ratten.