Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Världens Största Show

Världens Största Show

Richard Dawkins, författare till boken "The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution" (sv. "Så gick det till: bevisen för evolutionen"), berättar hur fantastiskt livet är.

 

"Det är ingen slump att det finns stjärnor", säger Dawkins, för utan dem hade vi inte funnits. I vår närmaste stjärna, solen, finner vi all den energi som driver livet. I andra, numera döda stjärnor, bildades de grundämnen – kol, kväve, syre, svavel m.m. – som vi är uppbyggda av.

Det är inte heller någon slump att vi ser grönt runt omkring oss, eller att vi finner oss själva längst ute på en kvist av livets träd. Det är ingen slump att det finns miljontals andra arter omkring oss, var och en som äter, lever, parar sig, dör och föds.

Och det är ingen slump att livet utvecklas genom förutsägbar evolution: Världens Största Show.

 

   

Också intressant: