Maglev-modelljärnväg

Supraledande magneter har spännande egenskaper. Det här kan man utnyttja för att göra en ny slags spännande modelltåg! Även om det här bara är ett modelltåg, så pågår intensiv forskning för att man ska kunna använda sådana här s.k. maglev-tåg (magnetisk levitering) i naturlig storlek.