En myra infekteras av sporer av en svamp av släktet Cordyceps. Svampen tar över myrans hjärna, så att den klättrar högt upp på ett strå, och biter sig fast där. Varför utlöser svampsporerna det här beteendet? Jo, ganska snart dör myran, och en sporkropp växer ut från myrans huvud. Ju högre upp i luften sporkroppen sitter, desto större chans finns det att sporerna lyckas sprida sig och infektera nya myror. Ganska läbbigt, faktiskt!

 

Det finns exempel på andra parasiter som påverkar hjärnan, bl.a. en som påverkar en speciell gräshoppa på den afrikanska savannen. Parasiten lever en del av sitt liv i gräshoppan och en del i magen hos gnuer. När den är mogen att byta värd, påverkar den gräshoppans hjärna, så att gräshoppan klamrar sig fast högst uppe på ett grässtrå. Då ökar risken att den blir uppäten av en gnu (av misstag), och kan då leva vidare i gnus mage. Där förökar den sig, och avkomman kommer så småningom tillbaka till gräshoppan via gnuns spillning. Jag har också hört att toxoplasma (från katter) påverkar råttors hjärnor på liknande sätt. I försök har man sett att smittade råttor inte påverkas likadant (skräms) av katturin som osmittade råttor.