Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hästars flockbeteende

Hästar är, precis som människor, flockdjur. En del hästar präglas också så djupt på människor, att de tror sig tillhöra samma flock. Det brukar man säga sker med hundar också, att de ser den familj de bor hos som sin "flock". När då en flock människor drar förbi på cykel, vad uppfattar hästen det som då? Jo, "min flock flyr, det är bäst jag flyr också med den!".