Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kolmonoxid-förgiftning

Kolmonoxid, CO(g), är en luktlös, färglös gas som kan vara dödligt farlig.

Det beror på att den binder till blodets hemoglobin, och det binder mycket starkare än syrgasen. Då kan blodet inte längre transportera ut någon syrgas till cellerna, och de dör kvävningsdöden.