Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Gravitationsvågor: Vad hände egentligen?

gravitationsvagor-vad-hande-egentligen

En något djupare förklaring av vad som hände när man upptäckte gravitationsvågor hösten 2015 – men ändå såpass lättfattlig att du inte behöver ha någon examen i fysik för att förstå den!

 
Gravitationsvågor uppstår när två massiva objekt passerar varandra. Vanligtvis, som när månen snurrar runt jorden eller jorden snurrar runt solen, är de så små att de inte går att upptäcka. Men om två massiva svarta hål snurrar kring varandra för att till slut smälta samman till ett enda, kan de bli så stora att de går att upptäcka.

De är ändå inte stora: De vågor som upptäcktes sträckte ut rymden mindre än diametern på en atomkärna. Men har man bara ett tillräckligt känsligt instrument, så går det! 😎

 

   

Också intressant: