Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hypergoliska bränslen och raketuppskjutningar

Hypergoliska bränslen och raketuppskjutningar

Hypergoliska reaktioner är reaktioner som har så låg aktiveringsenergi att inträffar spontant, så fort reaktanterna kommer i kontakt med varandra. Det här har man utnyttjat i raketmotorer.

För att ett raketbränsle ska kunna förbrännas så krävs det både själva bränsle och ett oxidationsmedel. På jorden är det naturliga oxidationsmedlet syre, men det finns ju inte i rymden. Därför måste man ta med sig sitt eget oxidationsmedel.

Det kan man göra till exempel genom att ta med flytande väte och flytande syre i bränsletankarna, och låta dem reagera med varandra. Men man kan också utnyttja sådana här hypergoliska reaktioner.

I videon demonstrerar man hur man låter flytande kvävedioxid, NO2(l), reagera med 1,1-dimetylhydrazin, (CH3)2NNH2. När några droppar dimetylhydrazin sätts till provröret med flytande kvävedioxid (som i själva verket bildar dikvävetetroxid, N2O4) sker det en omedelbar reaktion, där det frigörs mycket energi, och även mycket gaser. Precis vad man behöver när man ska skicka upp en raket i omloppsbana!

 

   

Också intressant: