Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Pelargonium x hortorumInledning

För att förstå hur växten fungerar måste du först veta hur den är uppbyggd. I den här laborationen ska du använda några färdiga preparat för att se hur växtens olika strukturer ser ut i mikroskopet.

Material

Varje grupp behöver

Färdiga mikroskopiska preparat av

Annan materiel 

 • Mikroskop
 • Digitalkamera/mobilkamera
 • Skalpell
 • Objektglas
 • Täckglas

Gör såhär

Färdiga preparat

 1. Studera preparaten av majs och solros i mikroskop.
 2. Identifiera följande:
  • Epidermis
  • Grundvävnad
  • Ledningsvävnad (xylem och floem)
 3. Fotografera av dina preparat i mikroskopet.
 4. Studera preparatet av fläderbladet i mikroskop.
 5. Identifiera följande:
 6. Fotografera av ditt preparat i mikroskopet.

Eget preparat av pelargonia

 1. Skala med hjälp av skalpell av en del av undersidan av ett pelargonieblad
 2. Lägg biten på objektglas
 3. Tillsätt en droppe kranvatten
 4. Lägg på ett täckglas och studera i mikroskop.
 5. Om provet är tillräckligt tunt, kommer du att kunna se bladets klyvöppningar
 6. Fotografera av ditt preparat i mikroskopet.

Pelargonia. Pelargonia.

Frågor att besvara

 1. Gör ett Word-dokument där du klistrar in dina bilder av de olika preparaten.
 2. Dra streck i dokumentet, och visa var i bilderna de olika strukturerna befinner sig.
 3. Förklara varför enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga kallas just så!
 4. Hur skiljer sig xylemet och floemet hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter åt?

Riskanalys

Den här laborationen är inte riskfylld.