Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi, linjal, miniräknare och formelsamling.

Gasmolvolymen, Vm, antas vara 24,5 dm3/mol, om inget annat anges.

Del I. Endast lösning (svar) krävs. Glöm inte enhet!

 1. Vilken volym har 2,0 mol vätgas? (1p)
 2. Beräkna massan för 4,00 dm3 ammoniakgas, NH3(g)! (1p)
 3. Ange för följande ämnen om det (med tanke på de kemiska bindningarna) är troligt att de är lösliga i vatten eller inte! (6x0,5p)
  1. Magnesiumnitrat, Mg(NO3)2
  2. Bensen, C6H6
  3. Kaliumjodid, KI
  4. Glycerol, C3H5(OH)3
  5. Tetraklormetan, CCl4
  6. Dihydroxibensen, C6H4(OH)2
 4. Vid vilken av de nedan angivna temperaturerna är lösligheten för klorgas i vatten störst? (1p)
  1. 50°C
  2. 40°C
  3. 30°C
  4. 20°C
  5. 10°C
 5. ilken typ av bindningar bryts när man... (4x0,5p)
  1. löser natriumnitrat, NaNO3, i vatten?
  2. smälter is?
  3. smälter koppar?
  4. sublimerar kolsyresnö, CO2(s)?

Del II. Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs. Glöm inte enhet!

 1. Vätgas får reagera med syrgas, varvid det bildas vatten i gasform.
  1. Skriv reaktionsformeln! (1p)
  2. 1,00 mol vätgas fick reagera med en ekvivalent mängd syrgas (d.v.s. precis så mycket syrgas som reaktionen kräver) i ett lufttätt kärl. Trycket var ursprungligen 1,013 kPa. Hur stort var trycket efter reaktionen skett, och reaktionsblandningen återfått normal temperatur? (3p)
 1. Hur stor massa kaliumklorat går åt för att framställa 150 dm3 syrgas? Gasmolvolymen antas, liksom tidigare, vara 24,5 dm3/mol. (3p)

  Reaktionsformel: 2KClO3(s) → 2KCl(s) + 3O2(g)

 1. Du vill bestämma mängden kristallvatten i kristalliserat aluminiumsulfat, Al2(SO4)3·xH2O(s). För att göra detta, väger du upp 3,85 g av ämnet, och värmer på det tills du beräknar att allt kristallvatten försvunnit i form av vattenånga. För säkerhets skull samlar du samtidigt upp all bildad vattenånga i en ballong, vars volym du sedan mäter. Efter uppvärming kvarstår 1,98 g av ämnet.
  1. Beräkna x i formeln för kristalliserat aluminiumsulfat, Al2(SO4)3·xH2O(s)! (3p)
  2. Du låter ballongen med vattenånga svalna till rumstemperatur, och mäter sedan dess volym. Hur stor skall den teoretiskt vara? (1p)
 1. Beräkna vilken gas som är "lättast" (har lägst densitet): Kvävgas eller syrgas. (4p)