Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Evolutionen längs en (annan) linje

Hur kan det ha uppstått så varierande former av liv som bakterier, träd och elefanter från en enda "urcell"? Det är ju så stor skillnad mellan dem!

I princip är det väldigt enkelt: Små, små förändringar över lång tid gör att det till slut blir väldigt stora skillnader. Det här illustreras snyggt i det försök som de gör i klippet: Låter en stor mängd människor kalkera en linje (det är fler som har gjort det!). Efter ett tag blir linjen väldigt olik det den var från början: En rät linje.

Man kan betrakta mikro- och makroevolution på samma sätt. Med mikroevolution menas små förändringar av en art över tid. Makroevolution, det är inget annat än mikroevolution × tid. 😊

 

   

Också intressant: