Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

För att minska Joes epileptiska anfall, beslöt man sig för att lobotomera honom. Det gör man genom att skära av hjärnbalken (corpus callosum), den brygga av nerver som gör att de två hjärnhalvorna an kommunicera med varandra.

Operationen lyckades bra, och anfallen minskade. Men att de två hjärnhalvorna nu agerar helt oberoende av varandra gör att forskarna kan studera hur hjärnan och dess båda halvor fungerar.