Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför flippat klassrum inte är en "fluga"

Här slutar internet. Här slutar internet. Ines Uusman trodde 1996 att det planlösa surfandet på nätet inte skulle hålla i sig i längden ("Internet är en fluga", tyckte rubriksättaren i Svenska Dagbladet var lämplig, men det var faktiskt varken det hon sade eller menade). Och visst har internet haft sina flugor – ICQ, MySpace och Lunarstorm är några bra exempel – men internet är här för att stanna.

I skolans värld har vi också drabbats av olika pedagogiska arbetssätt som varit mer eller mindre framgångsrika: AV, Multimedia, PBL, Portfolio-pedagogik för att nämna några exempel. Och nu har vi det här flippat klassrum – ännu en fluga?

Jag tror inte det, och jag ska försöka förklara varför.

För några år sedan for den här videon med "ett öppet brev till utbildare världen över" runt på internet. Den unge mannen i videon, Dan Brown, fick ta emot en hel del kritik för att han undergrävde värdet av en utbildning, men jag tror att många missförstod honom.

Det flippade klassrummet jämfört med det traditionella. Det flippade klassrummet jämfört med det traditionella. Det han menade var att det monetära värdet på kunskap närmar sig noll, inte att kunskap i sig är på väg att bli värdelös. Det är nämligen så att den kunskap som finns utanför skolan är enormt mycket större än den som finns i den. Och då är det dags att fråga sig vad vi verkligen ska ha skolan till.

Misstolka mig inte nu: Det är alldeles fantastiskt bra att så gott som all mänsklig kunskap finns lätt tillgänglig för alla och envar. Frågan är hur vi i skolan ställer oss för att möta detta för att inte bli akterseglade.

Om du som lärare bara kan erbjuda samma föreläsningar som redan finns tillgängliga via webben, varför ska de då komma till dina lektioner?

 

Tack vare all den kunskap som finns lätt tillgänglig på nätet blir det mindre och mindre viktigt vilket läromedel man använder på skolan. Mina elever har redan förstått att om de inte är nöjda med mina lektioner finns det gott om andra kunskapskällor på nätet som de kan använda istället.

Eleverna har därför möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande på ett sätt de aldrig haft innan – och de utnyttjar den! Man kan till och med spetsa till det här och säga, om du som lärare bara kan erbjuda samma föreläsningar som redan finns tillgängliga via webben, varför ska de då komma till dina lektioner?

Förresten, jag tror att "det flippade klassrummet" bara är en fluga.

Det är då det är dags att inse att det flippade klassrummet blir något som man som lärare inte kan avfärda, utan måste förhålla sig aktivt till. Det är då man måste se till att tiden i klassrummet är meningsfull, och man inte bara återupprepar det eleverna redan lärt sig själva, någon annanstans. Då kommer klassrummet alltid att vara "flippat".

Förresten, jag tror att "det flippade klassrummet" bara är en fluga. Den IT som vi nu har omkring oss gör att det inom kort kommer att vara meningslöst att tala om något "flippat klassrum". Vid det laget kommer i princip all undervisning att vara "flippad".

Håller du med? Är jag ute och cyklar? Kommentera gärna på min Facebook-sida!

 

   

Också intressant: