Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kriminalteknik i skolan

Kriminalteknik i skolan

Marie-Louise Haväng har varit med och skrivit en bok om kriminalteknik i skolan. Och enligt henne går det utmärkt att göra vetenskap tillgängligt för yngre åldrar genom kriminalteknik. Se bara på videon här ovan!

Från YT: Genom att använda billiga material kan varje elev från fem år och uppåt bli stimulerad att använda vetenskap för att lösa detektivgåtan. Eleverna får möjlighet att arbeta tillsammans och lära sig hur matematik, fysik, biologi och kemi samverkar för att lösa ett brott.

 

   

Också intressant: