Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Gör grön eld som i "Game of Thrones"!

Här är en kul organisk reaktion som man kan göra: Grön eld, som den man kan se i "Game of Thrones"!

 
Det här är dock inte en syntes som lämpar sig för den oerfarne, eller ens som gymnasiearbete, skulle jag tro. Men om man har en lärare som är tillräckligt galen, eller kanske en fördjupningskurs i organisk kemi, skulle den kunna platsa.

Det vill säga, själva syntesen är inte så svår: Det är bara att blanda borax (natriumtetraborat, Na2B4O7) med metanol med koncentrerad svavelsyra som katalysator. Då bildas trimetylborat enligt den här reaktionsformeln:

Na2B4O7 + 12CH3OH → 4B(CH3O)3 + 2NaOH + 5H2O

Det som är lite jobbigare sedan är att utföra en fraktionerad destillation vid 54 °C av reaktionsblandningen. Men om man bara har tålamodet, så är det bara att köra på i de 10 timmar det tar. (Den som inte har tålamod kan istället köpa det från valfritt kemikalieföretag.) 😉