Krabbornas livsfarliga promenad

När tidvattnet drar sig tillbaka blottas de gröna alger som krabborna livnär sig på. Men vägen dit är ett veritabelt gatlopp.

Precis under ytan ligger nämligen muränor och bläckfiskar på lur och hoppas kunna ta sig en eller annan krabba till lunch. Men till slut lyckas krabban ändå ta sig fram till det gröna betet. Problemet är bara att efter några timmar kommer tidvattnet in igen. Och då måste krabborna tillbaka samma väg igen, och passera samma faror. Allt detta gör de, varje dag, om och om igen…