Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför videosamtal är dåliga för brainstorming

Under covid-19-pandemin blev det plötsligt mycket vanligare med videosamtal, i allt från dagligt umgänge till distansundervisning och möten. Enligt ny forskning påverkas kreativiteten negativt av videosamtal. Men vad är det som gör att det går sämre att brainstorma på distans än öga mot öga? Och finns det andra typer av möten som faktiskt funkar bättre på distans?

Man gjorde ett experiment där man lät försökspersoner komma upp med idéer antingen genom att sitta i samma rum eller genom att diskutera i ett videosamtal. De experimentpersoner som satt i samma rum kom fram till fler idéer än de som satt i skilda rum.

Forskarna tror att det kan bero på att när man sitter i samma rum tittar man mer på omgivningarna, och tar in mer intryck från dem. När man sitter i videosamtal tittar man istället mycket mer på den man pratar med, och då blir man inte lika "inspirerad" av omgivningen. Detta stämmer överens med tidigare forskning, som visar att man faktiskt är mer kreativ när man är mindre fokuserad.