Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

När evolutionen klev ner i vattnet igenEtt av de första ryggradsdjuren att kliva upp på land, eller rättare sagt en "felande länk" mellan landlevande amfibier och vattenlevande fiskar var Tiktaalik, en "fiskfoting" som levde för ungefär 375 miljoner år sedan. Men evolutionen sker sällan längs en rak linje…

Medan Tiktaalik kravlade sig upp på land tog sig andra ryggradsdjur ner i vattnet igen. En annan fiskfoting från ungefär samma period, Qikiqtania wakei, har nämligen inte lemmar som utvecklats från fenor, utan fenor som utvecklats från lemmar.

Fyndet är ännu en bekräftelse på hur evolutionen faktiskt funkar: Inte i en linjär riktning med något slags tydligt "mål" (som att kunna leva på land). Evolutionen arbetar istället utifrån det material den har, i en process där de som råkar vara bättre anpassade till den rådande miljön har lite bättre chanser att föra sina gener vidare till nästa generation.

Att landlevande varelser har sökt sig tillbaka till havet har skett flera gångar under planetens historia. Ett slående exempel är valar, men också pingviner (även om de tillbringar stor tid på land) och en hel rad med insekter.