Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Genetisk variation

Detta upptäckte Darwin (bl.a. med hjälp av observationer av fågellivet på Galápagosöarna):

 • I varje population finns det en genetisk variation

Det finns olika varianter av gener, som påverkar en viss egenskap

Exempel:

 • Näbbstorlek hos fåglar
 • Fotstorklek, hudfärg hos människor
 • Benlängd hos hundar
 • Elevernas egna förslag?

Jämför oss själva - visst finns det en naturlig, genetiskt betingad variation!

Fitness

Den genetiska variationen leder till olika fitness hos olika individer.

Ibland används ordet "livsduglighet" för översättning av "fitness" Jag väljer, av politiska skäl, att inte använda det ordet. "Fitness" får heta "fitness" även på svenska, vad er svensklärare än säger om det!

Fitness kan ses som en individs sannolikhet att få reproduktiv avkomma

Exemplet Biston betularia (björkmätare)

Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variantBjörkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant.

Upptäcktes i början på 1900-talet i det sotiga England - Liverpool?

Vingfärgen är ärftlig (kan visas i odlingsförsök)

En individ kan inte ändra färg

Björkmätarnas etologi

 

På dagarna vilar björkmätarna med utbredda vingar på företrädesvis björkstammar

Fåglar jagar björkmätare med synen

Fläckiga björkmätare vanligast på landet

 • Rena, spräckliga stammar gör att den spräckliga varianten får högst fitness

Svarta björkmätare vanligast i stan

 • Smutsiga, sotiga stammar gör istället att den helsvarta varianten gynnas

Konstlat urval

Nedan följer ett vackert exempel på konstlat urval – som tyvärr inte är helt korrekt. Heikekrabbor (eller krabbor som liknar dem) finns nämligen på fler ställen än just Danno-Ura. I vilket fall som helst är det precis såhär konstlat urval fungerar, oavsett om det gäller krabbor, hundar, grisar eller sädesslag.

Exemplet med Heikekrabborna är hämtat ur Carl Sagans "Kosmos".

Heikekrönikan

Samma ställning som Iliaden i västerlandet eller Snorre Sturlassons sagor på Island

Året är 1158: Samurajklanerna Genji och Heike gjorde anspråk på kejsartronen

Kejsaren, som bara var en sjuårig gosse vid namn Antoku, var överhuvud för Heike-klanen

Det avgörande slaget stod vid Danno-Ura i Japanska sjön

Slaget vid Danno-Ura. Slaget vid Danno-Ura.

Heikeklanens styrkor var underlägsna; många stupade, och de som överlevde hoppade i vattnet i väldigt antal, och drunknade

Fru Nii, anmoder till kejsaren, beslöt att hon och kejsaren inte skulle bli fiendens fångar.

"Kejsaren var detta år sju år gammal, men såg mycket äldre ut. Han var så älsklig, att han tycktes utstråla ett starkt sken, och hans långa sarta hår hängde löst långt ned på ryggen. Med ett uttryck av förvåning och ängslan i sitt ansikte frågade han fru Nii: 'Vart skall du föra mig?'

Hon vände sig till den unge härskaren med tårarna strömmande längs kinderna och [...] tröstade honom, knöt up hans långa hår i hans rödstrimmig grå klädnad. Blind av tårarna tryckte den späde hräskaren samman sina vackra små händer. Han vände sig först mot öster för att ta farväl av guden Ise och därpå mot väster för att läsa Nembutsu. Fru Nii tog honom tätt i sin famn, och med orden 'I havets djup ligger vårt palats' sjönk hon slutligen med honom under vågorna."

Heikekrabborna ser ut som gamla samurajer

Heike-krabbaHeike-krabba Fiskare menar, att heikesamurajer fortfarande vandrar kring på havets botten - i krabbors skepnad!

Fiskarna sorterar undan dessa krabbor, närhelst de fångar några.

Fråga eleverna, hur kommer det sig att heikekrabborna har ett samurajansikte inristat på ryggskölden???

Människorna har "skapat" det!

Växt- och djurförädling

Vid växt- och djurförädling är det just detta som sker: Konstlat urval

Genteknik kan ge oss en snabbare förädling

Naturligt urval

Så är fallet när naturen själv väljer ut vilka individer som skall få leva vidare, och skaffa sig reproduktiv avkomma.

Som i fallet Biston betularia.

Stabiliserande urval

Urval, som bevarar de nuvarande egenskaperna

Exempel

Människofosters födelsevikt: Medelvikt har störst chans att klara sig till reproduktiv ålder. För stora och för små har lägre chans.

Riktat urval

Urval, som gynnar avvikare och leder till förändring

Exempel

Björkmätarens vingfärg

Mutationer

Mutationer är förändringar i en individs arvsmassa (DNA)

Endast mutationer i könsceller (hos djur med sexuell fortplantning) kan föras vidare till avkomman

Mutationer...

 1. behöver ej vara skadliga
 2. behöver ej vara nyttiga
 3. kan uppstå, utan att göra någon skillnad alls för individen
 4. uppstår inteför att det finns ett behov!
  • Ex. penicillinresistenta bakterier
  • Ex. biocidresistenta skadeinsekter

Evolutionens mål

Till att börja med: Vad är livets mål? Vad är egentligen meningen med livet?

 • Ur biologisk synvinkel: Livet självt!
 • Eller, med andra ord, att föra sina gener vidare... :-)

Evolutionen har inget mål!

 • Till mångas, framför allt religiösa personers, oerhörda förtret! ;-)

Fåglar

Fåglar har inte fått vingar genom en enda mutation

Många små mutationer, som gjort att de kunnat hoppa längre och längre mellan trädtopparna, har ökat fitnessen för fåglarna. Befintliga organ ändras vanligtvis gradvis till det bättre.

Hästens evolution

Hästens evolutionHästens evolution

Vad tror du, är detta ett resultat av stabiliserande eller riktat urval?

 • Riktat!

Evolutionen är slumpmässig

Vem som överlever, och får reproduktiv avkomma bestäms helt och hållet av slumpen.

En individ kan ha "kanongener", men ändå inte föra sina gener vidare

På samma sätt, en individ kan ha ofördelaktiga gener, men ändå föra sina gener vidare.

Det viktiga att förstå är, att om en individ har "bra" gener, så är sannolikheten högre att den individen får reproduktiv avkomma.

Konvergent och divergent evolution

Konvergent evolution

Låtom oss fundera en stund: Hur ser livet ut på andra planeter?

 • Vi vet inte!
 • Alldeles säkert: Helt olikt oss, genetiskt sett

men...

 • Antingen: helt olikt vårt eget
 • Eller: Mycket likt vårt eget (till utseendet)

Hur kan jag påstå det? Jo, liknande miljöer frambringar liknande (till utseende/funktion) organismer

Detta kallas konvergent evolution

Konvergent evolution: Däggdjur vs. pungdjur. Pungdjuren på den Australiska kontinenten liknar mycket däggdjuren i övriga världen.Konvergent evolution: Däggdjur vs. pungdjur. Pungdjuren på den Australiska kontinenten liknar mycket däggdjuren i övriga världen.

Divergent evolution

Samma ursprungliga organ får olika funktion hos olika arter

Hand och handlov hos apa, val, gris och fågelHand och handlov hos apa, val, gris och fågel.